Polski związek inżynierów
i techników budownictwa
Oddział w lublinie

Kontakt:
Biuro - 81 53 291 29
E-mail - pzitb1@op.pl

Godziny urzędowania biura:
Pon - Pt:  7:00 - 15:00
Sob-Nd:  nieczynne

Świadectwa kwalifikacyjne

Szkolenia oraz egzaminy kwalifikacyjne z zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń elektroenergetycznych grupa 1 2 3 D i E na świadectwa energetyczne konieczne dla osób zajmujących się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji. Wydawane przez komisję nr 612/123/06/15 powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

SZKOLENIE ORAZ EGZAMIN KWALIFIKACYJNY
w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych /grupa 1,2,3/ D i E

Artykuł 54 ustawy z dn. 10 kwietnia 1997r. – Prawo Energetyczne (Dz. U. Nr. 54 poz. 348 z póź. zm.) nakłada na osoby zajmujące się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji określonych w przepisach, o których mowa w ust. 6, obowiązek posiadania kwalifikacji potwierdzonych świadectwem wydanym przez komisje kwalifikacyjne.

Zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  Nr 612/123/06/15 została powołana Komisja Kwalifikacyjna przy Polskim Związku Inżynierów i Techników Budownictwa O/Lublin, która spełnia wymagania obowiązujących przepisów do wydawania odpowiednich uprawnień.

Koszt egzaminu: 225 zł
Koszt szkolenia: 260 zł + 23 % VAT

Wpłatę należy dokonać przed egzaminem lub szkoleniem na konto PZITB O/Lublin

Dane do przelewu:

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa O/ Lublin
ul. Skłodowskiej 3/17
20-029 Lublin

Nr konta 57 1020 3150 0000 3502 0044 6955

Osoby przystępujące do egzaminu proszone są o przedstawienie dowodu wpłaty.Zgłoszenia przyjmowane są w biurze PZITB O/Lublin, listownie bądź drogą e-m ailową na  adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU TELEFONICZNYM)

Wszelkich informacji udziela biuro PZITB O/Lublin pod nr tel. 81 532 91 29

Wymagana wiedza

ŚWIADECTWA KWALIFIKACYJNE wydawane są bezpośrednio po zdaniu egzaminu.

Formularze wniosków egzaminacyjnych

Prosimy o wydruki dwustronne!

Egzamin kwalifikacyjny eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych

W przypadku zniszczenia bądź zagubienia świadectwa kwalifikacyjnego istnieje możliwość wydania duplikatu po wcześniejszej wpłacie na konto PZITB O/Lublin

50% kwoty egzaminu kwalifikacyjnego.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI KOMISJI Nr 612/123/06/15

Komisja Kwalifikacyjna Nr 612 przeprowadza egzaminy sprawdzające w celu uzyskania kwalifikacji na stanowisku dozoru oraz eksploatacji w zakresie:

Grupa 1

Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

1) urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
2) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
3) urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;
4) zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;
5) urządzenie elektrotermiczne;
6) urządzenia do elektrolizy;
7) sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
8) elektryczna sieć trakcyjna;
9) elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
10) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9;

Grupa 2

Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:

1) kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
2) sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
4) przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW;
5) urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;
6) pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW;
7) sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
8) urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;
9) piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW;
10) aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9;

Grupa 3

Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwagazowe:

4) sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe);
5) sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);
6) urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;
7) urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa;
8) przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;
10) aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

 

 

Rzeczoznawcy budowlani - ekspertyzy

Szkolenia i egzaminy na świadectwa kwalifikacyjne

PZITB Oddział w Lublinie w liczbach

1948

Rok założenia

1 z 28

Oddziałów związku

1000

wykonanych opinii, ekspertyz i wycen

Kilka tysięcy

przeszkolonych osób i nadanych uprawnień

Polski związek inżynierów
i techników budownictwa

Oddział w lublinie  realizacja egoart