Polski związek inżynierów
i techników budownictwa
Oddział w lublinie

Kontakt:
Biuro - 81 53 291 29
E-mail - pzitb1@op.pl

Godziny urzędowania biura:
Pon - Pt:  7:00 - 15:00
Sob-Nd:  nieczynne

Historia

1911 rok

Utworzenie Towarzystwa Techników Lubelskich

W 1911 r. lubelskie środowisko techniczne utworzyło Towarzystwo Techników Lubelskich
1922 rok

Wstąpienie do Związku Polskich Zrzeszeń Technicznych

Stowarzyszenie Techników Województwa Lubelskiego (w jego składzie znalazło się Towarzystwo Techników Lubelskich) wstąpiło do Związku Polskich Zrzeszeń Technicznych, łączącego 29 krajowych Stowarzyszeń Technicznych.
W okresie międzywojennym

Stowarzyszenie wydawało własny biuletyn

W okresie międzywojennym w Stowarzyszeniu Techników Województwa Lubelskiego, Zarząd stanowili głównie członkowie “Koła Architektów” założonego w 1926 r. Stowarzyszenie wydawało własny biuletyn, a w późniejszym okresie czasopismo “Technik Lubelski” przedstawiające opracowania projektowe oraz realizacje obiektów budowlanych, drogowych, urządzeń komunalnych, wodnych i innych.
14 – 15.06.1948 r.

Powstanie Lubelskiego Oddziału PZITB

Działające w kraju Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Polski Związek Inżynierów Budowlanych na Zjeździe Delegatów w Warszawie, który odbył się w dniach 14 – 15.06.1948 r. powołały jedno wspólne Stowarzyszenie pod nazwą Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Datę 15 czerwca 1948 roku uznaje się za powstanie Lubelskiego Oddziału PZITB.
1946 r.

Powołany został Oddział Lubelski Polskiego Związku Inżynierów Budowlanych

Po zakończeniu działań wojennych, lubelskie środowisko inteligencji technicznej reaktywowało działalność Stowarzyszeniową. W 1946 r. powołany został Oddział Lubelski Polskiego Związku Inżynierów Budowlanych pod przewodnictwem Kol. Henryka Zamorowskiego.
1984-1987 r.

Dynamiczny rozwój Związku

Od tego okresu następował dynamiczny rozwój Związku. W kadencji 1984-1987 Związek liczył 1312 członków skupionych w 48 Kołach Zakładowych utworzonych głównie w przedsiębiorstwach budowlanych, biurach projektowych i jednostkach nadzoru budowlanego ówczesnej Lubelszczyzny (Lublin, Chełm, Biała Podlaska, Zamość). Oddział lubelski zaangażował się w budowę Domu Technika i powołanie Wydziału Budownictwa Lądowego przy Wieczorowej Szkole Inżynierskiej w Lublinie. Współpraca Oddziału z Politechniką Lubelską skutkuje wspólnym organizowaniem konferencji naukowo-technicznych, seminariów i sympozjów, kursów oraz odczytów, podnoszących wiedzę i kwalifikacje kadry technicznej budownictwa województwa Lubelskiego.
Lata 90-te

Drastyczny spadek liczby członków

Głębokie przemiany polityczno-gospodarcze, jakie nastąpiły w kraju w latach 90-tych spowodowały znaczne zmiany w strukturach i organizacji budownictwa. Wiele biur projektowych, przedsiębiorstw wykonawczych i innych zakładów pracy przestało funkcjonować, powodując w konsekwencji rozwiązanie szeregu Kół Zakładowych i drastyczny spadek liczby członków Związku.
2009 r.

Odbudowanie struktur Młodej Kadry

W roku 2009 odbudowano na Politechnice Lubelskiej w Lublinie a w następnych latach stworzono w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej Koła Młodych PZITB. W ich wyniku w szeregi lubelskich struktur związku wstąpiło wielu aktywnych i pełnych zapału do działalności stowarzyszeniowej studentów i absolwentów kierunków budowlanych. Ich aktywna działalność to między innymi organizacja licznych sympozjów, konferencji ale przede wszystkim dwóch Krajowych Zjazdów Naukowo-Technicznych Młodej Kadry PZITB oraz Studenckiego Konkursu Konstruktorskiego "Zapuść Żurawia"
2017

Zakup pomieszczeń biurowych

W 2017 roku Zarząd Oddziału zdecydował o zakupie na własność Oddziału od zarządcy budynku NOT ul. Skłodowskiej 3 w Lublinie dwóch dotychczas używanych pomieszczeń biurowych oraz jednego sąsiadującego z wynajmowanymi. Po wykonaniu remontu i wyposażeniu Oddział posiada nowoczesne biuro sprzyjające prowadzeniu działalności stowarzyszeniowej i gospodarczej.
Obecnie

Stabilność i rozwój

Obecnie ilość członków Oddziału jest na stałym poziomie ok 120 osób, których przedstawiciele wchodzą w skład Zarządu Oddziału. Oddział w Lublinie, poza integrującymi społeczność budowlaną celami statutowymi, prowadzi także aktywną działalność gospodarczą świadcząc usługi z zakresu szkolenia i egzaminowania na uprawnienia elektroenergetyczne oraz wykonywania profesjonalnych opracowań technicznych - ekspertyz i opinii budowlanych.

Historia

Początki działalności Stowarzyszeń Technicznych na Lubelszczyźnie sięgają XVI wieku i wiążą się z rozwojem przemysłu i techniki. W 1911 r. lubelskie środowisko techniczne utworzyło Towarzystwo Techników Lubelskich, a jedenaście lat później (1922r.) Stowarzyszenie Techników Województwa Lubelskiego (w jego składzie znalazło się Towarzystwo Techników Lubelskich) wstąpiło do Związku Polskich Zrzeszeń Technicznych, łączącego 29 krajowych Stowarzyszeń Technicznych. W okresie międzywojennym w Stowarzyszeniu Techników Województwa Lubelskiego, Zarząd stanowili głównie członkowie “Koła Architektów” założonego w 1926 r. Stowarzyszenie wydawało własny biuletyn, a w późniejszym okresie czasopismo “Technik Lubelski” przedstawiające opracowania projektowe oraz realizacje obiektów budowlanych, drogowych, urządzeń komunalnych, wodnych i innych. Podczas okupacji, działalność Stowarzyszenia oficjalnie została przerwana, jednak szereg członków Stowarzyszenia i wychowanków Szkoły Budownictwa podjęło aktywną walkę z okupantem. Po zakończeniu działań wojennych, lubelskie środowisko inteligencji technicznej reaktywowało działalność Stowarzyszeniową. W 1946 r. powołany został Oddział Lubelski Polskiego Związku Inżynierów Budowlanych pod przewodnictwem Kol. Henryka Zamorowskiego.

Działające w kraju Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Polski Związek Inżynierów Budowlanych na Zjeździe Delegatów w Warszawie, który odbył się w dniach 14 – 15.06.1948 r. powołały jedno wspólne Stowarzyszenie pod nazwą Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Datę 15 czerwca 1948 roku uznaje się za powstanie Lubelskiego Oddziału PZITB.

Od tego okresu następował dynamiczny rozwój Związku. W kadencji 1984-1987 Związek liczył 1312 członków skupionych w 48 Kołach Zakładowych utworzonych głównie w przedsiębiorstwach budowlanych, biurach projektowych i jednostkach nadzoru budowlanego ówczesnej Lubelszczyzny (Lublin, Chełm, Biała Podlaska, Zamość). Oddział lubelski zaangażował się w budowę Domu Technika i powołanie Wydziału Budownictwa Lądowego przy Wieczorowej Szkole Inżynierskiej w Lublinie. Współpraca Oddziału z Politechniką Lubelską skutkuje wspólnym organizowaniem konferencji naukowo-technicznych, seminariów i sympozjów, kursów oraz odczytów, podnoszących wiedzę i kwalifikacje kadry technicznej budownictwa województwa Lubelskiego. Głębokie przemiany polityczno-gospodarcze, jakie nastąpiły w kraju w latach 90-tych spowodowały znaczne zmiany w strukturach i organizacji budownictwa. Wiele biur projektowych, przedsiębiorstw wykonawczych i innych zakładów pracy przestało funkcjonować, powodując w konsekwencji rozwiązanie szeregu Kół Zakładowych i drastyczny spadek liczby członków Związku.

W roku 2009 odbudowano na Politechnice Lubelskiej w Lublinie a w następnych latach stworzono w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej Koła Młodych PZITB. W ich wyniku w szeregi lubelskich struktur związku wstąpiło wielu aktywnych i pełnych zapału do działalności stowarzyszeniowej studentów i absolwentów kierunków budowlanych. Ich aktywna działalność to między innymi organizacja licznych sympozjów, konferencji ale przede wszystkim dwóch Krajowych Zjazdów Naukowo-Technicznych Młodej Kadry PZITB oraz Studenckiego Konkursu Konstruktorskiego "Zapuść Żurawia"

W 2017 roku Zarząd Oddziału zdecydował o zakupie na własność Oddziału od zarządcy budynku NOT ul. Skłodowskiej 3 w Lublinie dwóch dotychczas używanych pomieszczeń biurowych oraz jednego sąsiadującego z wynajmowanymi. Po wykonaniu remontu i wyposażeniu Oddział posiada nowoczesne biuro sprzyjające prowadzeniu działalności stowarzyszeniowej i gospodarczej.

Obecnie ilość członków Oddziału jest na stałym poziomie ok 120 osób, których przedstawiciele wchodzą w skład Zarządu Oddziału.

Oddział w Lublinie, poza integrującymi społeczność budowlaną celami statutowymi, prowadzi także aktywną działalność gospodarczą świadcząc usługi z zakresu szkolenia i egzaminowania na uprawnienia elektroenergetyczne oraz wykonywania profesjonalnych opracowań technicznych - ekspertyz i opinii budowlanych.

Rzeczoznawcy budowlani - ekspertyzy

Szkolenia i egzaminy na świadectwa kwalifikacyjne

PZITB Oddział w Lublinie w liczbach

1948

Rok założenia

1 z 28

Oddziałów związku

1000

wykonanych opinii, ekspertyz i wycen

Kilka tysięcy

przeszkolonych osób i nadanych uprawnień

Polski związek inżynierów
i techników budownictwa

Oddział w lublinie  realizacja egoart

Szkolenia i egzaminy na świadectwa kwalifikacyjne. Dowiedź się więcej >

Kalendarz wydarzeń: Zobacz i dołącz do nas