Polski związek inżynierów
i techników budownictwa
Oddział w lublinie

Kontakt:
Biuro - 81 53 291 29
E-mail - pzitb1@op.pl

Godziny urzędowania biura:
Pon - Pt:  7:00 - 15:00
Sob-Nd:  nieczynne

 • Świadectwa energetyczne
  Świadectwa energetyczne

  Szkolenia oraz egzaminy kwalifikacyjne z zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń elektroenergetycznych…

 • Rzeczoznawcy Budowlani
  Rzeczoznawcy Budowlani

  Rzeczoznawca Budowlany PZITB to ekspert, którego dziełem jest profesjonalna opinia techniczna,

 • Nadzory budowlane
  Nadzory budowlane

  Nasi specjaliści jako kierownicy budowy i inspektorowie nadzoru inwestorskiego pomogą Państwu w…

 • Doradztwo techniczne
  Doradztwo techniczne

  Doradztwo mające na celu pokierowanie użytkownika w celu eliminacji wad i szkód budowlanych oraz…

 • Odbiory Techniczne
  Odbiory Techniczne

  Ocena jakości robót budowlanych zarówno w nowych jak i remontowanych budynkach zgodnie z zapisami…

 • Kosztorysowanie i wyceny szkód
  Kosztorysowanie i wyceny szkód

  Kosztorysy inwestorskie, porównawcze i wyceny robót remontowych i naprawczych dla celów…

 • Doradztwo Prawa Budowlanego
  Doradztwo Prawa Budowlanego

  Doradztwo w zakresie interpretacji i wykorzystania zapisów Ustawy Prawo Budowlane w projektowaniu,

 • Wyceny nieruchomości
  Wyceny nieruchomości

  Wycena wartości nieruchomości przez Rzeczoznawców Majątkowych do celów ustalenia wartości…

 • Badania geotechniczne
  Badania geotechniczne

  Badania i opinie geotechniczne do projektów budowlanych, badanie zagęszczenia nasypów, analizy…

 • Przeglądy okresowe budynków
  Przeglądy okresowe budynków

  Przeglądy stanu technicznego zachowania budynków jednoroczne i pięcioletnie dla zapewnienia…

 • Projektowanie i inwentaryzacje
  Projektowanie i inwentaryzacje

  Wykonanie kompleksowych inwentaryzacji i projektów budowlanych oraz wykonawczych a także projektów…

 • Sprawdzanie poprawności proj...
  Sprawdzanie poprawności proj...

  Sprawdzanie poprawności wykonania projektów w zgodzie z Warunkami Technicznymi, Prawem Budowlanym,

 • Ekspertyzy budowlane
  Ekspertyzy budowlane

  Profesjonalne opracowania budowlane mające na celu określić przyczyny występowania w budynkach wad,

 • Opinie techniczne
  Opinie techniczne

  Profesjonalne opracowania budowlane mające na celu określić przyczyny występowania w budynkach wad,

 • Ekspertyzy mykologiczne
  Ekspertyzy mykologiczne

  Profesjonalne opracowania mające na celu określenie przyczyn i sposobów eliminacji niekorzystnych dla…

 • Szkolenia i seminaria
  Szkolenia i seminaria

  Szkolenia branżowe dla członków stowarzyszenia PZITB, izby inżynierów budownictwa z zakresu prawa…

AKTUALNOŚCI

Życzenia Wielkanocne 2018
Opublikowany: marzec 29, 2018
Życzenia Bożonarodzeniowe
Opublikowany: grudzień 17, 2017
Zmarł Profesor Tadeusz Ciężak
Opublikowany: grudzień 15, 2017
Z wielkim smutkiem zawiadamiamy o śmierci dr hab inż. Tadeusza Ciężaka, Profesora Politechniki Lubelskiej, wieloletniego przewodniczącego Lubelskiej Komisji Nauki PZITB.Msza św.pogrzebowa odbędzie się w Kościele p.w. Św. Jakuba Apostoła w Głusku w sobotę 16 grudnia o godzinie 11.30.Profesor Tadeusz Ciężak urodził się 8 kwietnia 1942 r. w Giełczwi. Po ukończeniu studiów w Politechnice Warszawskiej i uzyskaniu tytułu magistra inżyniera budownictwa lądowego w 1969 r. podjął pracę zawodową w Lubelskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Miejskiego. W 1973 r. rozpoczął pracę w Politechnice Lubelskiej zajmując kolejno stanowiska: asystenta, starszego asystenta, adiunkta, a od 1992 r. profesora nadzwyczajnego.Prace naukowo-badawcze prowadzone przez Profesora Tadeusza Ciężaka były ukierunkowane na analizie pracy żelbetowych belek skręcanych. Zarówno stopień naukowy doktora nauk techniczny w dziedzinie budownictwa (1980 r.) jak i stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dziedzinie budownictwa (1991 r.) uzyskał na Politechnice Warszawskiej.Jednym z istotnych elementów pracy profesora był wkład w rozwój młodych naukowców, między innymi był promotorem 4 prac doktorskich.Profesor Tadeusz Ciężak był zaangażowany w prace Wydziału Budownictwa i Architektury PL (wcześniej Wydziału Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej PL). W latach 1992 – 2012 pełnił wiele funkcji kierowniczych, m.in.: Kierownika Laboratorium Budownictwa WIBiS, Kierownika Katedry Technologii i Organizacji Budownictwa WIBiS, Dyrektora Instytutu Budownictwa i Architektury WIBiS, Kierownika Instytutu Budownictwa…
Życzenia z okazji Wielkanocy
Opublikowany: kwiecień 11, 2017
Laureaci XIV Złotej Kielni – Budowy Roku 2015
Opublikowany: grudzień 14, 2015
Zamieszczamy listę laureatów konkursu Złotej Kielni – Budowy Roku 2015 zorganizowanej po raz czternasty przez Lubelski Oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.

 

Szkolenia i egzaminy na świadectwa energetyczne. Dowiedź się więcej >

Kalendarz wydarzeń: Zobacz i dołącz do nas