2 Cze

Propozycje dwóch wycieczek na 2017

Przedstawiamy propozycję dwóch wycieczek integracyjnych na rok 2017.

Koszt wyjazdu to 50% ceny widniejącej na ofercie. Chęć udziału w wycieczce prosimy zgłaszać do biura PZITB O/ Lublin do dnia 12.06.2017r.